10. Ik heb een (vaste) medewerker die in het Doelgroepregister vermeld staat en die is ziek. Hoe kan ik deze medewerker ziekmelden?

voor inwoners, met gemeenten en UWV

10. Ik heb een (vaste) medewerker die in het Doelgroepregister vermeld staat en die is ziek. Hoe kan ik deze medewerker ziekmelden?

Meer artikelen