voor inwoners, met gemeenten en UWV

Zorgpersoneel ook in Gooi en Vechtstreek moeilijk te vinden

Publicatiedatum: 17 maart 2022

Voor werkgevers in de zorgsector is het in de regio Gooi en Vechtstreek nog steeds heel moeilijk om voldoende personeel te vinden. Hoewel het erop lijkt dat er nog steeds personen geïnteresseerd én beschikbaar zijn voor deze sector, is het aantal vacatures nog steeds hoog. Het aanbod van werkzoekenden nam in 2021 juist af.
Opnieuw daling aantal WW-uitkeringen in februari

Nadat het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in januari 2022 in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek na een periode van daling stabiliseerde, is dit in februari weer afgenomen en kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 2.845. De dalende trend van 2021 werd daarmee voortgezet (-2,1%). De regio Gooi en Vechtstreek liep hierin gelijk met de rest van Nederland. Op landelijk niveau daalde het aantal WW-uitkeringen in februari met 2%. De afname van het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek was verspreid over bijna alle sectoren. Enkel in de sectoren detail- en groothandel nam het aantal WW-uitkeringen nog licht toe. Het WW-percentage kwam deze maand uit op 2,2% van de regionale beroepsbevolking en daalde daarmee weer iets ten opzichte van vorige maand. Het landelijke WW-percentage daalde ook met één/tiende procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,0% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Krapte in de zorg & welzijn blijft hoog

Voor werkgevers in de zorgsector is het in de regio Gooi en Vechtstreek nog steeds heel moeilijk om voldoende personeel te vinden. Hoewel het erop lijkt dat er nog steeds personen geïnteresseerd én beschikbaar zijn voor deze sector, is het aantal vacatures nog steeds hoog. Met name voor beroepen als groeps- en woonbegeleiders, verzorgende IG, gespecialiseerde verpleegkundigen en huishoudelijk medewerkers is het aantal openstaande vacatures in de afgelopen jaren onveranderd hoog. Het aanbod van werkzoekenden nam in 2021 juist af. In vergelijking met januari 2021 is het totaal aantal WW-gerechtigden dat afkomstig is uit een zorgberoep in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek afgenomen met 18%.

Beperken van personeelskrapte in de zorg

In 2020 ontstonden diverse initiatieven, zoals ‘Extra handen in de zorg’ en ‘Coronabanen in de zorg’ om snel extra mensen voor de zorg te mobiliseren. Daarnaast liepen er al andere inspanningen die waren gericht op het boeien, binden en behouden van personeel in de zorg. Deze zijn onder meer beschreven in de UWV-publicatie 27 oplossingen voor personeelstekorten. Denk hierbij o.a. aan ruimte voor professionele ontwikkeling, aandacht voor vitaliteit, uitbreiding van het aantal uren, anders organiseren van het werk en het inzetten van ondersteunende zorgtechnologieën. Dit zou niet alleen tot het verminderen van de administratieve lasten kunnen leiden, maar ook tot het verlichten van de werkdruk in het algemeen. Deze en andere oplossingen die in de publicatie worden aangereikt, blijken inmiddels voor veel werkgevers zeer behulpzaam te zijn. Ook voor werkgevers in de zorgsector. De actuele stand van zaken in de sector is door UWV beschreven in de Barometer Arbeidsmarkt Zorg, die tevens vandaag is verschenen.

Dubbele gevolgen van vergrijzing in Gooi en Vechtstreek

‘In de regio Gooi en Vechtstreek valt het op dat er binnen de zorgsector ook sprake is van ‘dubbele’ gevolgen van de vergrijzing.’ legt Gideon de Voogd, adviseur werkgeversdiensten van het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek uit. De ouderenzorg is een onderdeel binnen de zorgsector die in deze regio extra onder druk staat. In Gooi en Vechtstreek wonen veel mensen die ouder zijn. Aanvullend werken in de ouderenzorg relatief veel mensen die binnenkort zelf met pensioen gaan.

Doordat er weinig aanwas is van nieuw personeel wordt de impact op de zorg voor ouderen hierdoor dubbel gevoeld. Zoals iedereen weet hebben alle werkgevers in de zorgsector een tekort aan gekwalificeerd personeel. Ook zijn er in vrijwel alle zorgrichtingen BBL-trajecten beschikbaar. ‘Het grootste probleem is echter dat het ontzettend moeilijk is om gemotiveerde werkzoekenden te vinden die snel met een (om)scholingstraject in de zorgsector kunnen starten.’, aldus De Voogd.

Zorgwerkgevers zien al in dat zij werkzoekenden met de juiste competenties, maar die nog niet de benodigde diploma’s hebben, via een leerwerktraject kunnen opleiden tot toekomstig gekwalificeerd personeel. Hieruit blijkt de wil van de werkgevers om op andere, creatieve manieren het tekort aan personeel op te lossen. In het kader van de landelijke OntdekdeZorg week die loopt van 14 maart t/m 19 maart 2022 hebben wij op dinsdag 15 maart bij het MBO College in Hilversum een banenmarkt georganiseerd. Dit was een initiatief van de WSP’s uit de regio Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek en Midden-Utrecht i.s.m. de arbeidsmarktorganisatie zorg en welzijn, Utrechtzorg.

Ongeveer eenderde van de aanwezige werkgevers is op zoek naar personeel in de ouderenzorg. Dat zijn functies in de thuiszorg, zorg voor mensen met dementieklachten of voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar wel hulp nodig hebben. Dit is één van de manieren waarop het WSP Gooi en Vechtstreek zijn kennis en kunde inzet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De Voogd: ‘Aanvullend nodigt het WSP de zorgwerkgevers uit de regio Gooi en Vechtstreek uit om contact met ons op te nemen, om samen te brainstormen over hoe we dit structureel probleem van het tekort aan zorgpersoneel zouden kunnen oplossen.’

Klik hier voor de volledige Nieuwsflits arbeidsmarkt.

Meer nieuws

Al het nieuws