voor inwoners, met gemeenten en UWV

Update 01-09-2021

De regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf 1 oktober niet meer worden verlengd. Wel zijn er een aantal uitzonderingen op dit besluit.

 • Financieringsregelingen
  Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit kunnen nog beroep doen op een aantal regelingen. De volgende corona-financieringsregelingen blijven het hele jaar van kracht:
  KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C, GO-C en Garantiefonds evenementen.
 • Belastingen: uitstel betaling
  De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt 1 oktober 2021. Ondernemers moeten vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.
 • Belastingen: terugbetaling belastingschuld
  De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, is opgeschoven naar 1 oktober 2022. Ondernemers hebben vijf jaar de tijd om terug te betalen. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd.
 • Onbelaste reiskostenvergoeding en betaalpauze hypotheken
  Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.
 • Compensatieregeling nachtclubs en disco’s
  Het kabinet is, zoals eerder aangekondigd, bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s, als deze ook na 1 oktober niet open kunnen.
 • Bijstand Zelfstandigen (Bbz)
  Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz).
 • Sociaal pakket
  Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden.
 • Regionale mobiliteitsteams
  Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Zie: rmtgooienvechtstreek.nl

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor actuele informatie op de website van de rijksoverheid.

Hulp nodig? Wij helpen u gratis

Ziet u door de bomen het bos niet meer? WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek helpt u graag! Neem gerust contact op met een accountmanager of met Marco Boersma, adviseur financiële regelingen via marco.boersma@uwv.nl.