voor inwoners, met gemeenten en UWV

De coronacrisis ligt gelukkig (grotendeels) achter ons, maar voor sommige werkgevers en zzp’ers werken de gevolgen nog lang door. WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek helpt u graag met informatie, advies en praktische hulp. Wij ondersteunen u bij de volgende zaken:

Te veel of juist te weinig personeel?

Onze adviseurs koppelen werkgevers voor collegiale in- en uitleen.

Zzp’er zonder werk?

Twijfel niet, neem contact op. We informeren u graag over het financiële steunpakket, geven tips over werkkansen, omscholingsmogelijkheden en begeleiding van werk naar werk. U kunt zich ook direct aanmelden bij het Regionaal Mobiliteitsteam Gooi en Vechtstreek (RMT).

Ontwikkeling leerwerktrajecten

Leerwerktrajecten kunnen een win-winsituatie zijn voor werkgevers én werkzoekenden. Voorbeelden uit de praktijk zijn ZorgStart voor zorgorganisaties en het leerwerktraject Medewerker Data Labeling (AI) voor mediabedrijven. Interesse om aan te sluiten? Neem dan contact met ons op. We bekijken graag samen welke mogelijkheden er zijn.

Arbeidsmarktinformatie

We vertellen u waar de kansen in de markt liggen en waar niet. Liever eerst zelf op onderzoek uit? Op Werk.nl kunt u informatie van het UWV vinden over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld het dashboard met alle actuele informatie over de arbeidsmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek.

Steunpakket overheid

De meeste steunmaatregelen van de rijksoverheid zijn inmiddels afgelopen. Wat nog rest is het uitstel voor de terugbetaling van de belastingschuld. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, is opgeschoven naar 1 oktober 2022. Ondernemers hebben vijf jaar de tijd om terug te betalen. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd.

Kijk voor meer informatie over de steunmaatregelen van de overheid op rijksoverheid.nl.