voor inwoners, met gemeenten en UWV

Veel vacatures in transport en logistiek

Publicatiedatum: 26 maart 2019

Volgens de nieuwste arbeidsmarktcijfers groeide in 2018 de vraag naar personeel in de sector transport & logistiek het hardst in de regio. Het aantal geraamde vacatures nam maar liefst met 25% toe.

Over alle sectoren steeg het aantal uitstaande vacatures in 2018 met 11% ten opzichte van 2017.
Het aantal WW-uitkeringen nam in 2018 daarentegen af: met 14,1%. Ook de cijfers over februari 2019 laten een daling zien in het aantal WW-uitkeringen.
Uit een enquête die het UWV in het najaar van 2018 heeft gehouden onder werkgevers blijkt dat meer dan de helft van het aantal vacatures in de sector transport & logistiek moeilijk in te vullen zijn. De cijfers voor de sectoren zorg & welzijn en zakelijke diensten (exclusief uitzendbureaus) en handel laten een ander beeld zien. Die sector was goed voor 63% van de regionale daling van het aantal WW-uitkeringen.

Oplossingen
Gemeenten, UWV en onderwijs werken samen met sectoren en bedrijven om de knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen. Zo werkt Consolid als partner van Connexxion al geruime tijd samen met het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek om buschauffeurs te werven voor het vervoer in de regio. Bijvoorbeeld door het organiseren van open dagen.

Meer feiten en cijfers over de arbeidsmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek
Verwachtingen voor de arbeidsmarkt in 2019

Meer nieuws

Al het nieuws