voor inwoners, met gemeenten en UWV

Veel structureel kansrijke beroepen in regio Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 16 februari 2023

In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek zijn er 81 beroepen waarvoor werkgevers al langere tijd onvoldoende personeel kunnen vinden. De verwachting is dat deze beroepen ook de komende periode goede kansen op werk bieden. Voor veel van deze beroepen zijn er volop vacatures beschikbaar en zijn scholingsinspanningen te overwegen.

Nu ook stijging aantal WW-uitkeringen in de regio

Hoewel er tegen de landelijke trend in ook in december 2022 nog een lichte daling zichtbaar was van het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio, steeg het aantal in de afgelopen maand dan toch. Eind januari 2023 telde de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.203 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen nam in januari 2023 toe met 51 uitkeringen (+2,4%) ten opzichte van december 2022.

De stijging kwam niet voor rekening van één specifieke sector, maar was verspreid over een aantal sectoren. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal WW-uitkeringen af met 702 (-24,2%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, steeg afgelopen maand naar 1,7%. Het landelijke percentage steeg ook iets en kwam uit op 1,6%.

Structureel krap in regio Gooi en Vechtstreek

Dat het voor werkgevers in de regio al langere tijd zeer moeilijk is om aan personeel te komen, is al vaker belicht. UWV heeft recent onderzoek gedaan naar welke beroepen structureel kansen bieden voor werkzoekenden en dus als kansrijk kunnen worden aangemerkt. Landelijk is hiervan een overzicht gemaakt waarin 144 beroepen zijn vermeld. Structureel kansrijke beroepen lijken minder last te hebben van schommelingen in de economie en bieden al minimaal 4 jaar kansen voor werkzoekenden. De verwachting is dat deze beroepen voorlopig kansrijk blijven. Ook als het economisch minder goed gaat.

In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek zijn er 81 beroepen die als structureel kansrijk kunnen worden aangemerkt. De helft van deze beroepen valt onder de sectoren industrie, bouw en ICT. De meeste vacatures in de regio zijn beschikbaar voor zorgberoepen, zoals woonbegeleiders gehandicaptenzorg, verzorgenden IG en kraamverzorgenden. Ook in de ICT-sector bieden beroepen, zoals programmeurs en developers ICT, ontwerpers ICT-systemen en webdevelopers (technisch/backend) al meerdere jaren een goeie kans op werk.

Tot slot zijn er ook in de industrie veel vacatures. Hier zijn werkgevers al jaren op zoek naar productieplanners, monteurs industriële machines en installaties en (hoofd)operators proces- en levensmiddelenindustrie. Wat ook opvalt is dat vacatures voor structureel kansrijke beroepen in vrijwel alle beroepssegmenten terug te vinden zijn. Dus niet alleen in de ICT, zorg en industrie, maar ook in mindere mate in beroepssegmenten zoals financieel-juridisch (o.a. controllers, auditors en compliance officers) en overheid (beleidsadviseurs ruimtelijke ordening / planologie).

Bron: UWV

Download de hele Nieuwsflits Arbeidsmarkt hier.

Meer nieuws

Al het nieuws