voor inwoners, met gemeenten en UWV

Veel baankansen voor leraren in regio Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 16 juni 2022

De kans op werk als leerkracht of docent in de regio Gooi en Vechtstreek is groot. Het onderwijs is met ruim 8.000 werknemersbanen behoorlijk vertegenwoordigd in de regio. De onderwijssector heeft te maken met o.a. grote tekorten aan leraren in het basisonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs. Het aantal leerkrachten en docenten in deze regio met een WW-uitkering in deze sector is het afgelopen jaar gedaald naar 43 personen.

Daling WW-uitkeringen

UWV verstrekte eind mei in de regio Gooi en Vechtstreek 2.534 WW-uitkeringen. Dat is een afname met 87 uitkeringen (-3,3%) ten opzichte van april dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 1.221 WW-uitkeringen minder (-32,5%). Het WW-percentage daalde wederom licht en kwam uit op 2% van de regionale beroepsbevolking. Ook het landelijk WW-percentage daalde opnieuw en kwam de afgelopen maand uit op 1,8% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Afnemend aantal werkzoekende leraren

In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek waren er eind mei 2022 slechts 43 werkzoekende leraren met een WW-uitkering. De grootste groep bestond uit werkzoekende docenten voortgezet onderwijs. Het gaat hier om 21 personen. Ten opzichte van een jaar geleden is deze groep met 13% afgenomen. De groep werkzoekende docenten beroepsonderwijs ligt al jaren laag en kwam eind mei uit op 11 personen. De afgelopen jaren schommelt dit aantal tussen de 7 en 12 personen. De groep leerkrachten basisonderwijs daalde het afgelopen jaar met 31% het sterkst. Er stonden eind mei nog 11 leraren basisonderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek bij UWV geregistreerd.

Scholen Gooi en Vechtstreek kampen met nijpende lerarentekorten

In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs is de arbeidsmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek krap tot zeer krap te noemen. Dit wil zeggen dat er erg weinig werkzoekenden met een kortdurende WW-uitkering tot zes maanden beschikbaar zijn voor vacatures bij scholen. In 2016 waren er nog overschotten aan leerkrachten in het basisonderwijs. De situatie op de arbeidsmarkt is daarna veranderd en het werd voor scholen steeds moeilijker om leerkrachten aan te trekken.

Vanaf 2019 is er sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor leerkrachten in het basisonderwijs. Ten aanzien van het basisonderwijs valt vooral op dat er grote regionale verschillen zijn. De Randstad en de naastgelegen regio’s zijn krap te noemen. In sommige regio’s, bijvoorbeeld in Friesland, is de arbeidsmarkt voor leerkrachten basisonderwijs nog ruim.

De regio Gooi en Vechtstreek staat op de eerste plek in de top tien van regio’s in Nederland met de grootste tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs. Het voortgezet en beroepsonderwijs hebben te maken met tekorten aan docenten in vrijwel alle vakken. Er is in de regio Gooi en Vechtstreek vooral veel vraag naar leraren basis- en voorschoolsonderwijs, docenten taalkundige vakken vo/mbo en onderwijsassistenten basisonderwijs. De verwachting is dat de komende jaren lerarentekorten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijven bestaan. De prognose voor het beroepsonderwijs is moeilijker te geven, omdat een groot deel van de instroom van leraren niet afkomstig is van de lerarenopleiding, maar vanuit het bedrijfsleven.

UWV publiceert regelmatig over onderwijs en de pedagogische beroepen

Meer landelijke informatie over de ontwikkelingen in het onderwijs en aanverwante beroepen is opgenomen in de vandaag uitgebrachte publicatie ‘Lerarentekorten houden aan’.

Meer nieuws

Al het nieuws