voor inwoners, met gemeenten en UWV

Social Return on Investment – een goede aanvulling op je sociale beleid

Publicatiedatum: 8 oktober 2019

Social Return on Investment is eind jaren ’90 ontstaan in Amerika vanuit een sociale gedachte. Het doel was werkgelegenheid ontwikkelen voor mensen die minder kansrijk zijn in de samenleving. Zo’n tien jaar geleden werd het geïntroduceerd in Europa. Inmiddels hebben vrijwel alle overheidsorganisaties het opgenomen in hun beleid. Maar wat kunnen bedrijven ermee?

SROI is vooral dankbaar werk en het brengt positieve energie met zich mee. Het heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke waarde. Maar er zijn ook talloze voorbeelden van bedrijven waar social return ertoe heeft geleid dat processen beter zijn ingericht, dat er kostenvoordelen zijn behaald en dat het heeft geholpen om het maatschappelijke beleid echt zichtbaar te maken.

Meer kans op werk

SROI heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan gaan over arbeidsplaatsen, maar ook over leerwerkplekken en/of stageplekken. Overheden, zoals gemeenten, vragen bij hun inkoop-opdrachten en aanbestedingen aan hun leveranciers om deze mensen een kans te geven binnen hun bedrijf of organisatie, zolang zij een overheidsopdracht van de gemeente uitvoeren. SROI is dan een contracteis en dus niet vrijblijvend. Vaak wordt de eis gesteld dat een bepaald percentage (vaak 5%) van de aanneemsom, de loonsom of het subsidiebedrag besteed wordt aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maarten en Suzanne adviseren over SROI
Maarten Beckx en Suzanne Kortland helpen bij de invulling van SROI.

SROI als onderdeel van beleid

SROI is niet meer weg te denken en je ontkomt er ook niet aan als je zaken wilt doen met de overheid. Vrijwel alle overheidsorganisaties hebben beleid ontwikkeld op dit gebied en maken het onderdeel van hun inkoop- en aanbestedingstrajecten. Met name dus om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een betaalde of onbetaalde baan. Maar ook om opdrachtnemers te stimuleren personeel in te zetten voor vrijwilligerswerk of het opknappen van een buurthuis.

Aan de slag met SROI

Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met SROI hebben we alvast een aantal tips:

  1. Denk na over hoe je in jouw bedrijf een win-win situatie kan creëren door processen anders in te richten.
  2. Betrek medewerkers, aangezien zij een belangrijke sleutel zijn tot het succes van SROI.
  3. Spreek eens met andere ondernemers  die ervaring hebben met werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  4. Stel een contactpersoon aan binnen het bedrijf die zich op SROI richt.

Meer weten over SROI? Neem contact op met Maarten Beck en Suzanne Kortland via socialreturn@regiogv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws