voor inwoners, met gemeenten en UWV

Rapportage UWV regionale trend banenafspraak | 1e kwartaal 2020

Publicatiedatum: 28 juli 2020

Vorige week publiceerde het UWV haar trendrapportage banenafspraak over het eerste kwartaal van 2020.

Hoofdpunten regio Gooi en Vechtstreek

  • Tot en met het eerste kwartaal van 2020 zijn er 547 extra banen gerealiseerd, 61% van de indicatie van de landelijke Werkkamer voor Gooi & Vechtstreek eind 2020 (de landelijke realisatie is 87%).
  • In het 1e kwartaal 2020 zijn er netto 3 banen bijgekomen (kwartaal 4 van 2019 was dit: 52).
  • 49% van de doelgroep Participatiewet en Wajong werkt (landelijk percentage: 44%).
  • Het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak is in het eerste kwartaal van 2020 met 24 toegenomen (kwartaal 4 van 2019 was dit: 38).
  • In het 1e kwartaal van 2020 zijn 12 personen ingestroomd via de praktijkroute (in heel 2019 waren dit er 11).

Zie ook de factsheet banenafspraak Gooi en Vechtstreek.

Via het dashboard banenafspraak kunnen de nieuwe cijfers bekeken worden en kunnen ook vergelijkingen met andere arbeidsmarktregio’s gemaakt worden.

Voor meer informatie: zie dit nieuwsbericht van UWV.

Meer nieuws

Al het nieuws