voor inwoners, met gemeenten en UWV

Kom naar het Baan.Talent Event op 16 november 2022

Publicatiedatum: 3 november 2022

De arbeidsmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek stelt iedereen voor uitdagingen. Daarom wordt op woensdag 16 november 2022 het Baan.Talent Event in Hilversum georganiseerd. Hét evenement waar werkzoekenden, werkenden en werkgevers in de regio terechtkunnen met al hun vragen over leren, ontwikkelen en werken.

Werkzoekenden en werkenden met vragen over leren en werken kunnen bijvoorbeeld interessante workshops volgen, ontdekken wat er allemaal in de regio mogelijk is op het netwerkplein en werkgevers ontmoeten in het Date-Café.

Werkgevers komen tijdens dit evenement alles te weten over de stand van zaken op de regionale arbeidsmarkt, kunnen workshops volgen over personeel vinden en personeel behouden en natuurlijk gemotiveerde werkzoekenden leren kennen in het Date-Café. Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen in de regio.

Meer informatie over het programma en over aanmelden is te vinden op Baantalentevent.nl.

Het Baan.Talent Event is een initiatief van het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek, het Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek, het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Gooi en Vechtstreek en het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek.

Baan.Talent event

Meer nieuws

Al het nieuws