voor inwoners, met gemeenten en UWV

Aandacht voor samenwerking WSP en werkgevers op zorgenwelzijn.nl

Publicatiedatum: 17 oktober 2019

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog steeds groepen mensen die moeizaam aan het werk komen. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen met een beperking, mensen met een praktisch opleidingsniveau en statushouders. Een belangrijke oorzaak is de ‘mismatch’ in opleidingsniveau en competenties.

Een publicatie van WSP op www.zorgenwelzijn.nl gaat in op het belang van inclusief ondernemen en de samenwerking met Vivium Zorggroep. En hoe we als WSP samen met werkgevers en opleiders de mismatch op de arbeidsmarkt proberen op te lossen. Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt. Want werk gaat om zoveel meer dan een salaris. Het is een plek waar je je ontwikkelt, sociale contacten opdoet, waardering en feedback krijgt en werk is een plek die zelfvertrouwen kweekt.

Lees het hele artikel.

Meer nieuws

Al het nieuws