Bijeenkomst Regio in Beeld

voor inwoners, met gemeenten en UWV

Een analyse van de regionale arbeidsmarkt

Op 30 oktober vindt er een bijeenkomst plaats voor de pers en overige belangstellenden waarin WSP en UWV een analyse van de regionale arbeidsmarkt presenteren. De werkgelegenheid groeit gestaag, het aantal vacatures neemt toe en steeds meer werkgevers hebben moeite met het vinden van geschikt personeel. Werkzoekenden hebben volop kansen, maar tegelijkertijd hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog steeds moeite om werk te vinden. Wat zijn de specifieke uitdagingen in de regio Gooi en Vechtstreek?

Onderwerpen die aan bod komen

  • Hoe ontwikkelt de vraag van werkgevers zich?
  • Hoe ziet het beschikbare arbeidspotentieel eruit?
  • Welke oplossingen zijn er voor personeelstekorten?
  • Kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Programma
09.00 uur: Inloop
09.30 uur: Uitreiking certificaat Smaakmakers aan werkgever Hotel Lapersshoek
09.45 uur: Welkom door de heer Dennis de Jong, regiomanager ai UWV Gooi en Vechtstreek
09.50 uur: Uiteenzetting Regio in Beeld door de heer Jeroen Schuil, adviseur arbeidsmarktinformatie UWV
10.10 uur: Gelegenheid tot stellen van vragen
10.30 uur: Afsluiting

Praktische informatie
Locatie: Amrath Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16, Hilversum
Aanmelden: niet verplicht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WSP

Tot 30 oktober!