voor inwoners, met gemeenten en UWV

De wet Banenmarkt is daar heel duidelijk over. U bent een inclusief werkgever als u minstens één kandidaat uit het Doelgroepenregister op 25 medewerkers in dienst heeft. Maar ook werkgevers met minder dan 25 werknemers kunnen een inclusief werkgever zijn.

Wij gaan uit van wat mogelijk is. Daarbij is de eerste stap elkaar goed leren kennen. Samen met u inventariseren we de mogelijkheden voor het aannemen van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat past bij u en uw organisatie? Denk daarbij aan uw bedrijfsvisie, werkzaamheden, het aantal arbeidsplaatsen, de bereikbaarheid, ruimte voor begeleiding en het imago. Maar ook wat kan een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt voor uw organisatie betekenen?

Wilt u weten in hoeverre uw organisatie (al) voldoet aan inclusief werkgeverschap? Of wilt u weten welke stappen u nog moet nemen om dit te realiseren, of wilt u kans maken op de titel Smaakmaker. Vraag dan geheel vrijblijvend onze bedrijfsanalyse aan.