voor inwoners, met gemeenten en UWV
Werkgevers

Er zijn verschillende regelingen en subsidies. Op welke u aanspraak kunt maken, is afhankelijk van diverse factoren. Bijvoorbeeld het soort uitkering dat de werkzoekende ontvangt maar ook het type dienstverband dat u als werkgever aanbiedt. Bekijk de regelingen en subsidies.

Onder de participatiewet vallen alle mensen uit het Doelgroepregister. Daaronder vallen: Mensen met een arbeidsbeperking, die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan en die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Wajongers (jonggehandicapten) die kunnen werken en mensen met een Wsw indicatie (sociale werkvoorziening).

Loonkostensubsidie vraagt u aan bij de gemeente waar de werknemer woont. Deze compenseert de verminderde productiviteit van uw werknemer. De subsidie vult het verschil tussen loonwaarde en minimumloon aan. En de regeling geldt alleen als een werkzoekende niet zelfstandig in staat is het minimumloon te verdienen.

U kunt een vacature aanmelden op werk.nl. Heeft u nog geen account op werk.nl dan kunt u deze eenvoudig aanmaken. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met een van de accountmanagers en adviseurs van het Werkgeversservicepunt.

Bij een loonwaardebepaling wordt gekeken of de loonwaarde van de werknemer minder is dan het wettelijk minimumloon. Hiervoor kunt u loonkostensubsidie ontvangen. Deze vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Als werkgever kunt u deze loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente waar de werknemer woont. U kunt een loonwaardebepaling laten doen voor iedere werknemer waarvan u als werkgever denkt dat de loonwaarde minder is dan het wettelijk minimumloon.

De Banenafspraak is een afspraak tussen de overheid en sociale partners (organisaties van werkgevers en werknemers) en heeft als belangrijkste doel een toename van het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Specifiek gaat het daarbij om werkzoekenden die staan ingeschreven in het Doelgroepregister. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren met een Wajong-uitkering of jongeren die praktijkonderwijs (pro) of voorgezet speciaal onderwijs (vso) hebben gevolgd. De Banenafspraak is een aanvulling op de Participatiewet.

Nederland is opgedeeld in 35 arbeidsmarktregio’s die allemaal een Werkgeversservicepunt hebben. Het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de arbeidsmarkt regio Gooi en Vechtstreek (gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Wijdemeren en Weesp).

Het Werkgeversservicepunt wordt veelal afgekort als WSP (WerkgeversServicePunt). In het kort gezet brengt zij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Dat doet zij door: Werkgevers te adviseren en te ondersteunen bij de werving, het in dienst nemen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast coacht en begeleidt zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

U kunt direct contact opnemen met een van onze accountmanagers, of met het klant contact center via 088-898 9295.

Nee, een proefplaatsing telt niet mee als contract en heeft dus geen invloed op de ketenregeling. Meer informatie over de proefplaatsing en de voordelen ervan.

Meld uw medewerker altijd ziek bij het UWV, bij voorkeur online via Digipoort of de Verzuimmelder. Doe dit exact op tijd, anders riskeert u een boete. Ontvangt u ook loonkostensubsidie voor de betreffende werknemer, dan moet u ook de gemeente waar deze werknemer woont direct inlichten.