voor inwoners, met gemeenten en UWV

Op 21 januari 2021 breidde het kabinet het steunpakket voor banen en economie fors uit. De TOZO, TONK en TVL kent u vast wel, maar er zijn ook maatregelen voor MKB, start-ups, scale-ups en regelingen per sector, waaronder de mediasector. De belangrijkste regelingen vindt u kort samengevat op deze pagina. Bekijk in 1 oogopslag bij welke instantie u een aanvraag kunt doen.

Steunpakket in het kort

Op de website van de Rijksoverheid staat alle informatie over financiële steunmaatregelen, sociale pakketten en opleidingsmogelijkheden. Onderstaand is een korte samenvatting van de meest gebruikte regelingen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Bestemd voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. Werkgevers kunnen hun aanvraag indienen bij het UWV.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Bestemd voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Bestemd voor MKB-bedrijven (met maximaal 250 werknemers). Helpt MKB-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten (niet loonkosten). De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

  • Meer informatie via de Rijksoverheid.
  • Verlengd tot en met 30 juni 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden)
Maatregelen voor werkzoekende uitzendkrachten

Veel mensen verliezen tijdens deze coronacrisis hun baan. Ook uitzendkrachten. Reden te meer om diverse regelingen aan te passen zodat ook de werkzoekende uitzendkracht gebruik kan maken van één van de regelingen en weer aan het werk kan.

De Van werk naar werk vouchers zijn beschikbaar voor werkzoekende uitzendkrachten. Daarnaast zijn de ScholingsvouchersBudget coachingEerste hulp bij geldzorgen en het traject Alles-in-1 ook beschikbaar voor werkzoekende uitzendkrachten.

  • Deze regelingen gelden alleen voor uitzendkrachten die vanaf week 10 2020 of later door de coronamaatregelen hun uitzendbaan zijn verloren.
  • Wanneer het laatste werk van de kandidaat geen uitzendbaan was, kan de kandidaat zich niet als werkloze uitzendkracht aanmelden!
  • Bron: Doorzaam
Leren en ontwikkelen

Bij- en omscholing helpen werkenden en werkzoekenden om aantrekkelijk te blijven of te worden voor de arbeidsmarkt. Dat is nodig in deze tijd van digitalisering en werk op afstand. En ook door de coronacrisis waardoor veel banen verdwijnen. Er verdwijnen echter niet alleen banen door de coronacrisis. Door technologische ontwikkelingen en digitalisering veranderen ook veel banen. Als werkenden doorlopend leren en zich blijven ontwikkelen kunnen ze hun werk beter doen. Dit voorkomt ziekteverzuim. En ze vergroten hun kans op de arbeidsmarkt als ze nieuw werk zoeken.

Hulp nodig? Wij helpen u gratis

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek helpt u graag! Neem gerust contact op met een van onze medewerkers.