voor inwoners, met gemeenten en UWV

Hebt u een vraag over de mobiliteitsdienstverlening van Gooi en Vechtstreek Werkt Door(GVWD)? Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via werknaarwerk@wspgv.nl.

Update | 18 maart 2021

GV werkt door

Gooi en Vechtstreek Werkt Door biedt mobiliteitsdienstverlening. Werkgevers met een personeelstekort worden gekoppeld aan werkgevers met een (tijdelijk) overschot aan personeel. GVWD verbindt werkgevers voor collegiale in- en uitleen van personeel.

GVWD beschikt over een checklist met acties en aandachtspunten. De adviseur van GVWD kan deze checklist met beide werkgevers doornemen. Afhankelijk van de situatie, kan de adviseur van GVWD u ook begeleiden bij het opstellen van een overeenkomst.

Ja. GVWD heeft voorbeelddocumenten voor in- en uitleenconstructies. Die verstrekken wij op verzoek.

Wij verstrekken de juiste documenten en adviseren over de inhoud.

Voor de werknemer die wordt uitgeleend verandert er niets in salaris. De werkgevers moeten zelf afspraken maken over het verschil in salaris.

Voor de werknemer verandert er niets in pensioenopbouw. De werknemer blijft in dienst van de uitlenende werkgever. De uitlenende werkgever blijft verantwoordelijk voor de afdrachten aan het pensioenfonds.

Inlener en uitlener moeten hierover onderling afspraken maken. Het is niet de bedoeling dat de werknemer extra reiskosten voor eigen rekening moet nemen.

Dit soort afspraken zijn maatwerk. Wij adviseren om hier vooraf duidelijke afspraken over te maken en vast te leggen in de overeenkomst.

Dit soort afspraken zijn maatwerk. Wij adviseren om hier vooraf duidelijke afspraken over te maken en vast te leggen in de overeenkomst.

De uitlener is en blijft werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor loonkosten en re-integratie van de zieke werknemer.

Tijdens ziekte en herstel blijft de uitlener verantwoordelijk.