voor inwoners, met gemeenten en UWV

Ook in Gooi en Vechtstreek brengt deze tijd veel onzekerheid voor iedereen. Kampt u als ondernemer met problemen om uw personeel te behouden? Of heeft uw bedrijf juist dringend personeel nodig?

Wij verbinden werkgevers met elkaar om mensen van werk naar werk te begeleiden. Soms tijdelijk, soms permanent. Heeft u te veel of te weinig personeel? Wij helpen u graag verder!

E: werknaarwerk@wspgv.nl
T: 035 – 671 11 60

In bijvoorbeeld de zorg, techniek en het onderwijs was al een tekort aan medewerkers. Door een veranderende vraag is dit tekort ook ontstaan in de logistiek. Voor mensen die nu (tijdelijk) geen werk hebben of recent hun baan verloren zijn, biedt ander werk misschien een oplossing. Wij verbinden werkgevers met elkaar om vraag en aanbod van werk af te stemmen en te onderzoeken of samenwerking mogelijk is.

In- en uitleen lastig? Niet met onze hulp!

Gooi en Vechtstreek Werkt Door heeft kennis van de arbeidsrechtelijke constructies die het mogelijk maken om uitwisseling te realiseren, ongeacht de huidige contractvorm van de medewerker. Zo dragen we eraan bij dat mensen een baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait. Meer weten? Kijk ook bij antwoorden op veelgestelde vragen.

Gooi en Vechtstreek Werkt Door is een initiatief van alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek, UWV en sociale partners. Dit voeren we samen met Randstad uit.